Quân Đoàn Siêu Anh Hùng - Legion of Super Heroes (2023)
0 lượt xem
Quân Đoàn Siêu Anh Hùng - Legion of Super Heroes (2023)
Xem phim
[Quân Đoàn Siêu Anh Hùng - Legion of Super Heroes (2023)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Quân Đoàn Siêu Anh Hùng - Legion of Super Heroes (2023) [/info] [nd] Quân Đoàn Siêu Anh Hùng - Legion of Super Heroes (2023) Kara, đau khổ vì mất đi Krypton, đấu tranh để thích nghi với cuộc sống mới trên Trái đất.

Superman chính là cố vấn cho cô. Trong khi đó, cô phải đối đầu với một nhóm bí ẩn có tên là Dark Circle đang tìm kiếm một vũ khí mạnh mẽ được cất giữ trong hầm của Học viện. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/191886157625251.html?auto=false] [SB #2|https://sbhight.com/e/r85qn0fc26qo.html]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem