Âm Mưu Ác Quỷ - The Devil Conspiracy (2023)
0 lượt xem
Âm Mưu Ác Quỷ - The Devil Conspiracy (2023)
Xem phim
[Âm Mưu Ác Quỷ - The Devil Conspiracy (2023)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Âm Mưu Ác Quỷ - The Devil Conspiracy (2023) [/info] [nd] Âm Mưu Ác Quỷ - The Devil Conspiracy (2023) Một công ty công nghệ sinh học hùng mạnh có công nghệ đột phá cho phép họ nhân bản những người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử chỉ bằng một vài đoạn DNA.

Đằng sau công ty này là một nhóm những người theo chủ nghĩa Satan đánh cắp tấm vải liệm của Chúa Kitô, khiến họ sở hữu DNA của Chúa Jesus. Bản sao này sẽ đóng vai trò là lễ vật cuối cùng cho quỷ dữ. Tổng lãnh Thiên thần Michael đến trái đất và sẽ không dừng lại ở đó để chấm dứt âm mưu của quỷ dữ. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/692858602437708.html?auto=false] [SB #2|https://sbbrisk.com/e/1rznahvtaln7.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/4422502451838]
Cập nhật 09/03/2023
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem