Đàm Phán - The Point Men (2023)
0 lượt xem
Đàm Phán - The Point Men (2023)
Xem phim
[Đàm Phán - The Point Men (2023)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đàm Phán - The Point Men (2023) [/info] [nd] Đàm Phán - The Point Men (2023) Dựa trên khủng hoảng con tin Hàn Quốc có thật tại vùng đất sa mạc.

Nhà đàm phán kỳ cựu Jae-ho (HWANG Jung-min)Dae-sik (HYUN Bin) phải chạy đua với thời gian để giải cứu con tin khi những nhân mạng đầu tiên đã ngã xuống. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/410683140572574.html?auto=false] [SB #2|https://sbbrisk.com/e/req6et2lxvix.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/4414345775742]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem