Mặt Đối Mặt - An Eye For An Eye (1981)
0 lượt xem
Mặt Đối Mặt - An Eye For An Eye (1981)
Xem phim
[Mặt Đối Mặt - An Eye For An Eye (1981)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Mặt Đối Mặt - An Eye For An Eye (1981) [/info] [nd] Mặt Đối Mặt - An Eye For An Eye (1981) Sean Kane, thành viên của đội chống ma túy thuộc trụ sở cảnh sát San Francisco, bị buộc phải từ chứng sau vụ làm loạn của khi khi một đồng nghiệp thân cận bị giết.

Anh quyết định không thèm và ra đi một mình, lần theo dấu vết của tập đoàn ma túy. Mặt đối mặt từng tên một. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/7hpYtblF81Cn/] [ZE #2|https://zembed.net/v/FlHjgDYXvK.html?auto=false] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3183063403134]
Cập nhật 17/02/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem