Người Dơi Bất Tử - Batman Forever (1995)
0 lượt xem
Người Dơi Bất Tử - Batman Forever (1995)
Xem phim
[Người Dơi Bất Tử - Batman Forever (1995)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Người Dơi Bất Tử - Batman Forever (1995) [/info] [nd] Người Dơi Bất Tử - Batman Forever (1995) Batman đụng độ với Lưỡng Điện (một công tố viên bị bọn tội phạm tạt axid làm hỏng một bên mặt) và Đánh Đố (một nhà khoa học tài giỏi nhưng hoá điên vì chính phát minh đọc suy nghĩ người khác do hắn tự phát minh ra), với sự giúp đỡ của một chàng diễn viên xiếc nhào lộn trẻ tuổi mất hết gia đình vì Lưỡng Điện hãm hại và một nữ bác sĩ tâm lý xinh đẹp...
[/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/M2EqU1MxPgvD/] [HX #2|https://playhydrax.com/?v=_dwZwLxDH] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1k74Z9PEqxGM7mtIg-RiLl6taR_qHydMK/preview]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem