Võ Đài Đẫm Máu - Bloodsport (1988)
0 lượt xem
Võ Đài Đẫm Máu - Bloodsport (1988)
Xem phim
[Võ Đài Đẫm Máu - Bloodsport (1988)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Võ Đài Đẫm Máu - Bloodsport (1988) [/info] [nd] Võ Đài Đẫm Máu - Bloodsport (1988) Bộ phim kể lại một câu chuyện về một nhân vật có thực tên là Frank Dux, anh là một người võ sĩ được xếp vào hàng huyền thoại.

Frank Dux tham gia vào quân ngũ và sau đó đăng ký vào thi đấu ở một võ đài ngầm ở Hồng Kông, vì anh muốn hoàn thành ý nguyện của một người bạn đã qua đời của mình. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/ThGfz3oNXWgP/] [SP #2|https://ssplay.net/v/231726958105961.html] [GD #3|//gdplayer.top/embed/?SUtoZmM2RkZudkI2TGdvWkVjRlgwREJTbVd2VE5RRzVDQnErRlB0R1Y5ZnRLQ29qTjFmWU14MGZLQlE2eHYxRTY5WTJGWC9HOGRRaVBTeUFCK2ZpOUhMOHFZNWxyazBvRzJjU2ZHVVlKZjFvTVFoYTVoR1psU1ZHc2ZlZHcyZkdhNUV6THlNSmhoMGJrWkFlNUlCM0I3QTZvMFlJZHJISjdDOWR4TCsxSnZreUxZRTZUMVNyVTNuSDh1dGJzaHpqZERuaUFEL3N5UDdsSjBoQk9RRE5uYUdXTHBQS3U0NjJDVHRvTUtvS3JXZFpmbVZJQWwyRWkybjRZMXd2VEFpV2dacWJIbmcyOGsyUS92dEJadXVicjM2N205UGYzem1wN1Bpa3FCL0FmUXc9Ojq07AeG6%2BQl8PgKgRoszkNK] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/3204260498046]
Cập nhật 26/02/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem