Mật Danh CIA 2 - CIA II: Target Alexa (1993)
0 lượt xem
Mật Danh CIA 2 - CIA II: Target Alexa (1993)
Xem phim
[Mật Danh CIA 2 - CIA II: Target Alexa (1993)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Mật Danh CIA 2 - CIA II: Target Alexa (1993) [/info] [nd] Mật Danh CIA 2 - CIA II: Target Alexa (1993) Đặc vụ CIA Mark Graver (Lamas) đang sống một cuộc sống yên bình khi nghe có tin đồn rằng một cơ sở của chính phủ đã bị xâm nhập và một thiết bị có giá trị đã bị đánh cắp.

Lúc này anh buộc phải hợp tác với nữ khủng bố kì cựu Alexa (Kathleen Kinmont) để lấy hệ thống hướng dẫn từ trùm khủng bố quốc tế Franz Kluge (John Savage) [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/QgavQnLFo50L/] [SP #2|https://ssplay.net/v/645762765987051.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3210407316094] [GD #4|//gdplayer.top/embed/?M0lJSEdpYi85enIyTm9FZHp4bmI4VVpXMG1rRk81SFE0ZjdMMTBGT3ZtY0hjdTdxZGJ6SVBJcDFFVmdkbUtJdUwyQWhXWmRsZENFdzFmM055U1pqTHRpamsrczhiZ1Jpd3FWK0h4b0s5bHo0eHduZkRxVUdPamNPa0cvZ0wwNVUwZEEyQzFGY04zUlRxbjg3M0ZCVHBPZEJUWHNCZ2JNL0VOUXMzTFM2TTNlbEdueFoxZDdMcWF3LzJCWmhKQ28xZ3UwWTIzYXJlb3RXY0tTY01qSnJ5ZHRRRzAzSnBqb0EzOGxyV2tJREFCbEVDK2ZobmdSRTcyZkEvSFV3NmF3ZmVxYVFETHRqTHpVY0Z3ZDhnRnI3Q1VlOUZNc2Fqc2tIOWNCV3Z1eXFrVm89OjqspB%2FJiyYi%2BY3AJ1WJ5rUF]
Cập nhật 28/02/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem