Sát Thủ Song Hùng - Cheap Killers (1998)
0 lượt xem
Sát Thủ Song Hùng - Cheap Killers (1998)
Xem phim
[Sát Thủ Song Hùng - Cheap Killers (1998)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Sát Thủ Song Hùng - Cheap Killers (1998) [/info] [nd] Sát Thủ Song Hùng - Cheap Killers (1998) Phim nói về nhân vật Sam CoolYat-Tiu là những sát thủ hàng đầu cho bộ ba, cho đến khi Yat-Tiu quyến rũ một phụ nữ của trùm MafiaLing. Sau khi anh ta bị giết, Sam CoolYat-tiu tiếp tục chạy trốn, không chỉ từ những kẻ thù trong thế giới ngầm, mà còn từ cảnh sát, và họ bị giảm xuống thành những tên côn đồ đàn em, nghiện ngập và bị thương cho đến khi có cơ hội giải quyết những kẻ số má cũ.

Trần Cẩm Hồng, Phương Trung Tín, Châu Hải Mi, Phùng Đức Luân, Vạn Gia Hoàng, Cốc Phong, Hà Gia Lị [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/Ynj5mpvuyoeK/] [HX #2|https://short.ink/nGxuw7_yM] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1Heh2u2UOxZn6TlQff0I-P8wi7bB_DF-w/preview]
Cập nhật 11/02/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem