Đương Đầu Với Thử Thách - Die Hard (1988)
0 lượt xem
Đương Đầu Với Thử Thách - Die Hard (1988)
Xem phim
[Đương Đầu Với Thử Thách - Die Hard (1988)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đương Đầu Với Thử Thách - Die Hard (1988) [/info] [nd] Đương Đầu Với Thử Thách - Die Hard (1988) Sĩ quan sở cảnh sát New York John McClane (Bruce Willis) bay tới Los Angeles để dự Giáng sinh cùng vợ vốn đang có trục trặc tình cảm. Không may, một nhóm khủng bố đừng đầu bởi Hans Gruber (Alan Rickman) đã bắt làm con tin tất cả mọi người trong tòa nhà mà vợ anh làm việc. McClane phải làm gì để giải thoát mọi người? - 40 câu chuyện.

Mười hai tên khủng bố. Một viên cảnh sát. [/nd] [SP-Vietsub|https://ssplay.net/v/578207330571280.html] [SH-Vietsub|https://streamhide.to/e/j184414lhc2b] [HX-TM|https://short.ink/1Q_c2nvjy] [SB-Vietsub|https://sblongvu.com/e/a151illo62mp.html] [VI-TM|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1KCRSeWS93RvNmfECVKcjwAt0kjbG2U9C]
Cập nhật 13/02/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem