Đương Đầu Thử Thách 2: Khó Chết Hơn - Die Hard 2 (1990)
0 lượt xem
Đương Đầu Thử Thách 2: Khó Chết Hơn - Die Hard 2 (1990)
Xem phim
[Đương Đầu Thử Thách 2: Khó Chết Hơn - Die Hard 2 (1990)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đương Đầu Thử Thách 2: Khó Chết Hơn - Die Hard 2 (1990) [/info] [nd] Đương Đầu Thử Thách 2: Khó Chết Hơn - Die Hard 2 (1990) Sau sự cố ở Los Angeles, dường như McClane lại lần nữa không may khi gặp bọn khủng bố khác.

Một nhóm khủng bố dẫn đầu bởi Col Stuart (William Sadler) đã dùng vũ lực để ép toàn bộ sân bay quốc tế Dulles ở Washington DC làm con tin. Bọn chúng kiểm sát tất cả các thiết bị điện tử điều hướng ở sân bay nhằm mục đích yêu sách giải cứu tên trùm ma túy. [/nd] [SP-Vietsub|https://ssplay.net/v/556749390231238.html] [HX-TM|https://short.ink/?v=L2mXUBcW-] [SB-Vietsub|https://sbchill.com/e/qqfiol14zfo4.html] [VI-TM|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1hG5al_iCJXZf7JP3al92WJrr1h0IAsmC]
Cập nhật 13/02/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem