Đương Đầu Thử Thách 3: Báo Thù - Die Hard: With a Vengeance (1995)
0 lượt xem
Đương Đầu Thử Thách 3: Báo Thù - Die Hard: With a Vengeance (1995)
Xem phim
[Đương Đầu Thử Thách 3: Báo Thù - Die Hard: With a Vengeance (1995)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đương Đầu Thử Thách 3: Báo Thù - Die Hard: With a Vengeance (1995) [/info] [nd] Đương Đầu Thử Thách 3: Báo Thù - Die Hard: With a Vengeance (1995) Vào một buổi sáng, một quả bom phát nổ tại Bonwit Teller Department Store.

Một người tên là Simon gọi điện đến sở và yêu cầu gặp John McClane, giờ là một kẻ nát rượu và bị đình chỉ khỏi sở cảnh sát New York. Simon muốn McClane phải tham gia một trò chơi nếu không sẽ cho nổ quả bom tiếp theo. [/nd] [PS-TM|https://chillx.top/v/5EYLTQhqfqqb/] [SH-Vietsub|https://streamhide.to/e/9gjffowr9yu8] [SB-Vietsub|https://sbchill.com/e/vlxktrzfga3x.html] [GD-TM|https://drive.google.com/file/d/1esM0hcHde2XfO3S7W_PiU07u0vpg0LTE/preview]
Cập nhật 12/02/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem