Quan Xẩm Lốc Cốc - Hail The Judge (1994)
0 lượt xem
Quan Xẩm Lốc Cốc - Hail The Judge (1994)
Xem phim
[Quan Xẩm Lốc Cốc - Hail The Judge (1994)]
[stt/HD Lồng Tiếng] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Quan Xẩm Lốc Cốc - Hail The Judge (1994) [/info] [nd] Quan Xẩm Lốc Cốc - Hail The Judge (1994) Phim nói về một vị quan huyện tham lam xấu xa và nhận hối lộ. Nhưng một ngày nọ, ông ta gặp một vị trạng sư tài ba tên Phương Đường Kính hiện là đệ nhất trạng sư Quảng Đông, Phương Đường Kính làm cho vị quan huyện này thân bại danh liệt. Sau này vị quan huyện nhận ra sai lầm và quyết tâm trở thành một vị quan liêm khiết, đánh bại trang sư xấu xa Phương Đường Kính. Một trong những câu chuyện về thám tử Trung Quốc Pao Kong thời xưa, Châu Tinh Trì vào vai một tri huyện xấu tính và không được ai yêu mến.

Phải làm như thế nào khi bị thị trấn bị điểu khiển bởi một tên quan xấu xa như thế? [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/OpZOH92o6Woz/] [SP #2|https://ssplay.net/v/739339321851730.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3201303906942]
Cập nhật 27/02/2022
Trạng thái [stt/HD Lồng Tiếng] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem