Sát Thủ Vô Danh - Hidden Assassin (1995)
0 lượt xem
Sát Thủ Vô Danh - Hidden Assassin (1995)
Xem phim
[Sát Thủ Vô Danh - Hidden Assassin (1995)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Sát Thủ Vô Danh - Hidden Assassin (1995) [/info] [nd] Sát Thủ Vô Danh - Hidden Assassin (1995) Một điệp viên CIA được cử đi để xử lý vụ ám sát một nhân viên đại sứ quán CuBa. Nhưng nhanh chóng thôi, anh nhận ra mình chỉ là con chốt thí quăng vào bàn cờ để dọn êm vụ bê bối vừa rồi.

Chó cùng cắn càn, anh sử dụng các kỹ năng của một điệp viên sát thủ hiện trường để tác chiến. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/302954307446877.html] [HX #2|https://short.ink/xIXtkk26f] [GD #3|//gdplayer.top/embed/?V2NXVW9zN2pVamxMaU9QOGJZZDlPRWpRR1BqYi96MlpQUDQyaDgrRklQRjRiWDd0MmNSU1pwS3czM3E4WThJdmJaQWswRDVIZVc1OVNxTzNORFdiZisyWVBYdGVjVm8xT09mUTdwSlFkOUtlTUxUZ0xvVmh3aVJzQm5MRmlrcTdBbURUeENSOHQ1YmFGUExUWTBqWTlYbVltTldZNkFDemt2amJod1h3T2VlQmpVNmFFQjlpMzZORTNQZk8vMFMzZWlQNlZZbEFaQUpRa0plWWsxZmZ5QVljMzZBZm81aFFYdTlkMzFoR3VZRnM0YlVjTE9wMlorWUFYS0hFNkF2eTFFRjZ5elh5UFhySUducXNDQVVqYk4zOHoyVERCTE1FQjd2MkFHMmxRTFU9Ojq32kQdJizuA3DrsW5kS2HP] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/3203535211134]
Cập nhật 26/02/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem