Đại Phúc Tinh - Lucky Stars Go Places (1986)
0 lượt xem
Đại Phúc Tinh - Lucky Stars Go Places (1986)
Xem phim
[Đại Phúc Tinh - Lucky Stars Go Places (1986)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đại Phúc Tinh - Lucky Stars Go Places (1986) [/info] [nd] Đại Phúc Tinh - Lucky Stars Go Places (1986) Kidthing là một cảnh sát tài năng nhưng tính cách không cẩn thận và làm việc vào cảm tính nhiều. Trong vụ án được cảnh sát trưởng Walter Tso yêu cầu điều tra về 2 băng đảng buôn ma túy xuyên quốc gia, Kidthing gặp không ít rắc rối. Đứng giữa 2 thế lực rất mạnh là băng đảng Yakuza đến từ Nhật Bản và trùm khủng bố với kho dự trữ đạn dược khổng lồ, Kidthing phải bắt tay hợp tác với Calle, một người bạn cũ trong trại trẻ mồ cô.

Hai người cùng nhau tìm hiểu và tìm cách xâm nhập sâu vào xào huyệt của chúng để phá tan kế hoạch nguy hiểm. [/nd] [GD #1|https://gdplayer.top/embed/?cC9vUHFaT1ZkVkJ3djZqL3d4SEw5YS85UjMzVlJzRE9LazRsMmlmYXozQVp0eXZpL2d6cW5COGUzaWNiUTY4K3IvdEsxaGh0Sis3cU8vd3l3MDdLZTlWeVI4TlppNS9FaFNMWUlyRElSeXhmcDAySDdNMTZ1K2p4eHBoeE95QUpkRU9BUWZKYnRMeVB0SVJhcnhKM1lmOTlMbTVKQ0hzeWtPNUVUbUQyY0dnV3d1L0NSQ0lkWjBJSklDcDFkeFhMUktpUTUweG1MM0F0ekpsZEVtR0dTK1lCd24vUi9BRC9oazM1Y2ttcXJGUzhFY2dweVZiRkFlUHBVakhoSkFjKzkrU0F5UmwxZjgzRHpLZUt4LysyUjhrajhRckZ6d3FNU2xuOHRBKzZSbjczRHdHUWdaRVE2UWloZTk4Vi9xak86OihpxQOhWj%2FkIbg6DqKKdNY%3D] [HX #2|https://playhydrax.com/?v=SwH4eofv7] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1CI__10KcPy6jbaAGt-_TMS_VcljwZFlt/preview] [VI #4|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1CI__10KcPy6jbaAGt-_TMS_VcljwZFlt]
Cập nhật 13/02/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem