Vô Song Hoa Mộc Lan - Matchless Mulan (2020)
0 lượt xem
Vô Song Hoa Mộc Lan - Matchless Mulan (2020)
Xem phim
[Vô Song Hoa Mộc Lan - Matchless Mulan (2020)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Vô Song Hoa Mộc Lan - Matchless Mulan (2020) [/info] [nd] Vô Song Hoa Mộc Lan - Matchless Mulan (2020) Nội dung phim vẫn xoay quanh nhân vật Mộc Lan, cô gái trẻ giỏi võ và có tài thao lược. Từ nhỏ, cô đã yêu thích võ thuật và sớm bộc lộ tố chất. Sau khi biết tin cha già bệnh yếu phải tiếp tục đi đầu quân để chống lại quân Nhu Nhiên, Mộc Lan quyết định cải trang nam nhi để thay cha đi đánh giặc.

Nhờ bản lĩnh và tài năng, cô được phong chức và có nhiều trận chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, cô lại bị Khôn Bằng hãm hại, cuộc đời thay đổi sang một trang mới. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/297499998576111.html?auto=false] [ZE #2|https://zembed.net/v/gGbYXWmBQF.html?auto=false] [HX #3|https://short.ink/NQ_yQHpHRL] [OK #4|https://www.ok.ru/videoembed/3345950509739]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem