Sát Thủ Hồ Điệp Mộng - My Heart Is That Eternal Rose (1989)
0 lượt xem
Sát Thủ Hồ Điệp Mộng - My Heart Is That Eternal Rose (1989)
Xem phim
[Sát Thủ Hồ Điệp Mộng - My Heart Is That Eternal Rose (1989)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Sát Thủ Hồ Điệp Mộng - My Heart Is That Eternal Rose (1989) [/info] [nd] Sát Thủ Hồ Điệp Mộng - My Heart Is That Eternal Rose (1989) Khi những người yêu nhau vượt trội Rick (Kenny Bee)Lap (Joey Wang) đoàn tụ sau nhiều năm xa cách, họ lại thấy mình đang lôi kéo nhau.

Tuy nhiên, cuộc sống của họ đã thực hiện biến đổi rất khác nhau … Rick đã trở thành một hitman cho thuê trong khi Lap là chủ nhân của triad mạnh mẽ của ông chủ Shen. Những điều phức tạp là Cheung (Tony Leung trong một vai trò đoạt giải), bạn thân của Rick, người cũng đã ngã cho Lap. Có thể hai người yêu nhau tìm cách để được bên nhau một lần nữa? [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/z1KgFLChGrda/] [HX #2|https://short.ink/hutsPa-tB] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1pZi-OXETcZ5NzfxjlzSxez0rqbm8rFuQ/preview] [VI #4|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1pZi-OXETcZ5NzfxjlzSxez0rqbm8rFuQ]
Cập nhật 13/02/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem