Tân Long Môn Khách Sạn - New Dragon Gate Inn (1992)
0 lượt xem
Tân Long Môn Khách Sạn - New Dragon Gate Inn (1992)
Xem phim
[Tân Long Môn Khách Sạn - New Dragon Gate Inn (1992)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Tân Long Môn Khách Sạn - New Dragon Gate Inn (1992) [/info] [nd] Tân Long Môn Khách Sạn - New Dragon Gate Inn (1992) Phim nói về triều đình thời nhà Minh, có một tên thái giám gọi là Ngụy Trung Hiền, ông ta là kẻ cầm đầu Đông Xưởng, một thế lực rất mạnh lúc bấy giờ. Ngụy Trung Hiền mất ăn mất ngủ vì một vị tướng năm xưa tên là Châu Hoài An, anh ta đã cứu hai đứa trẻ là hậu duệ của một ân nhân năm xưa đã cưu mang giúp đỡ anh.

Ngụy Trung Hiền quyết diệt trừ hậu hoạn nên mở cuộc tổng tiến công vào nơi Châu Hoài An đang ẩn náu để xuất quan trốn chạy. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/KFbYrp0r1dtN/] [HX #2|https://short.ink/Y2dNvdVgb] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/19H6OzqXv7jjvTEsLLwu62WriBwZfztiF/preview] [VI #4|https://www.recentstatus.com/gd/?id=19H6OzqXv7jjvTEsLLwu62WriBwZfztiF]
Cập nhật 13/02/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.1] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem