Tokyo Khi Đêm Về - New Love In Tokyo (1994)
0 lượt xem
Tokyo Khi Đêm Về - New Love In Tokyo (1994)
Xem phim
[Tokyo Khi Đêm Về - New Love In Tokyo (1994)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Tokyo Khi Đêm Về - New Love In Tokyo (1994) [/info] [nd] Tokyo Khi Đêm Về - New Love In Tokyo (1994) Bộ phim xoay quanh cuộc sống của hai diễn viên phim người lớn ở Nhật, trong giai đoạn này xã hội Nhật nói chung và đặc biệt là Tokyo nói riêng đang có những thay đổi và cải cách rất lớn.

Điển hình nhất là định hướng cho ngành công nghiệp giải trí mà nổi lên đó là phim người lớn. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ biết về họ, những diễn viên phim người lớn thông qua băng đĩa và những cảnh quanh nóng bỏng và chẳng mấy ai biết rõ đời thường của họ nhiều bấp bênh đến nhường nào. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/791657780193620.html] [GD #2|https://gdplayer.top/embed/?MGI3UnUyQlVJOHFzTzkwc3piR0tnKzJ1Sk5HUGZpNTI0dkNueUVjS2J3M216VjhTbnZvMlpPWk1uYjY5SlhSUW9aV051M05Wbjd5cDkzUkZvZDc1TEYyQ1dpcENWZkpkNHM5YWJ1Q1NCUkpXWmFaUUxPVCs5N1BzckljY0tGMDZiWnVVSWd3dWNwVnlncGl3VHAyOGhFMzRycUdSKzBmZUxRQjJtNjJXa3QwNUh3MXNoNnBzbWh6OE9VYU9aRHdNZjBqWGlTMG5Uc0RRZHVXUHdqU0ZTaXNnWG4ycjFXSTNtQkZYc3RSOGdncUlsZVBrTFp1U080L2N3MElUYWRzMUlVUHdhdnlnU09nQVloa2RsR1NCeThOZEU0THZnekVpTnlQMjdPV3N3MUYwbm41Sm1WQ1JIWXYxdlA1cmpQa2M6OrwaEFNneH0ZJPXTPQ7QjZw%3D] [HX #3|https://short.ink/VPHoInDaQ] [VI #4|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1_tPPUMYkKG_U-u2e5gT9Q2V2zQ-WiiXT]
Cập nhật 12/02/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem