Hoàng Phi Hồng 6: Tây Vực Hùng Sư - Once Upon A Time In China And America (1997)
0 lượt xem
Hoàng Phi Hồng 6: Tây Vực Hùng Sư - Once Upon A Time In China And America (1997)
Xem phim
[Hoàng Phi Hồng 6: Tây Vực Hùng Sư - Once Upon A Time In China And America (1997)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Hoàng Phi Hồng 6: Tây Vực Hùng Sư - Once Upon A Time In China And America (1997) [/info] [nd] Hoàng Phi Hồng 6: Tây Vực Hùng Sư - Once Upon A Time In China And America (1997) Lần này Hoàng Phi Hồng cùng dì Yee của mình và Clubfoot đến Mỹ để thăm Buck Tooth Sol, đang điều hành một chi nhánh Bảo Chi Lâm tại đây.

Trên đường đi, họ đã quen được một anh chàng người Mỹ tóc vàng Billy. Chuyện trở nên tồi tệ khi chuyến tàu bị cướp và Hoàng Phi Hồng bị mất trí nhớ, bị thất lạc với dì và Clubfoot, nhưng được những người da đỏ cứu sống và cưu mang. Cùng lúc đó nhóm cướp tàu đang lên kế hoạch cướp nhà băng, liệu Hoàng Phi Hồng có kịp ngăn chặn chúng và tìm lại được người thân của mình? [/nd] [GD #1|https://gdplayer.top/embed/?MjNoZWlBOHNiSDc2ZjhKby9VWk1BSFpwVzdyRkFhUkxJNVVpVm9LNUF2bWR4aHhLWUF1Z0pRcnBaVm5BUGRVa3BuaEh5RHdHY1ovZzhOOEpnVDFNR3h4eHl6K2xHMXZFWXNpakhHOW9GVmFPcE5IWU82WlB5bDl3cWJtK1c0Y2JKNGwvcGJTQ2lXdHZJMDVCdFkvbkNHdWJRUitFWXdKeVIzdDI1VFN2SGJTWTRCaDBxdE8raWFCR2NUZHF5SDljZ1NDNE1HSXNaa3d3S3NWL2JjNTRYamRBcm5yM0JwSkNHL1crNUlQU1NxQ3lJVlZWZmxZR2UzSU9WVk92aURvaXJyM2VORDh2TVhXVHFmaUlXSUZCMlVxb09QWDJ6bnJwZzhWaEVEZkNCNUwyU2dSSXdPOE5jRGJiME4zM1ZiQTI6OndhUboPyZWX5Q%2FcR8kKSIc%3D] [HX #2|https://short.ink/9FvBuEDNB] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/10DoBL2v43wZG82uhDJ9-lb8t3Ezb_erD/preview]
Cập nhật 11/02/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem