Đạt Lai Lạt Ma - Prince of the Sun (1990)
0 lượt xem
Đạt Lai Lạt Ma - Prince of the Sun (1990)
Xem phim
[Đạt Lai Lạt Ma - Prince of the Sun (1990)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đạt Lai Lạt Ma - Prince of the Sun (1990) [/info] [nd] Đạt Lai Lạt Ma - Prince of the Sun (1990) Nội dung của phim xoay quanh hành trình bảo vệ một đứa trẻ 6 tuổi được biết tới là người đầu thai chuyển thế của một vị cao tăng Lạt Ma, nhóm 3 người gồm Tiger (Conan Lee), Wan May-Ngor (Shella Chan) và một đệ tử nhà Phật rất giỏi võ tên là Bencheuk (Cynthia Rothrock), họ được gửi bởi linh hồn của một trong những người đứng đầu của Đức Phật là Khenlun (Lâm Chánh Anh).

Tất cả phải chống lại một kẻ độc ác và nham nhiểm tên là Khentse (Lau Shun). [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/T0g5tJ5NeEqH/] [SP #2|https://ssplay.net/v/357640452269050.html] [GD #3|//gdplayer.top/embed/?SGdobW5QdWhuQUFJNndvL0RqRThtRFBacEZLS1E2WUMzL3lEVnFQYnJLL3hTSlFYVSt2Q1NGMHVPWnVCQmpZdnY1dHNGWUZPRi9IRHpVU1pTcy9iUndadkNGdlhpb1pYTWNwOGErSjVsV3E3b0JPUHhVcGVJT3lJSjBKeUJuc0NoSkZGNHd5K0ozeCtTMTJLZXlDc2dkdzE0aW5xUDdDdnY5TFpreU1ianlyakIvYVA0aVI5ZVVVS09yNUt5dU4vOWxiSC9nVG12TjdndzZDejB4QWhxa0hNQ2p5YjM0K2h1Y2R1NG1PcjVYUFI1NjlmbVBuZlRoQlhtUlF4aEttY2VTZ0J5UnljN2NEZWYwMlhLMkdmVWlmT25ZdmVKSWE4MjBTeHZ0clUxZ009OjrIFhWjI0dh5dyEwdYpnUeT] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/3198988651134]
Cập nhật 24/02/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem