Huyết Dụ Sát Nhân - Red to Kill (1994)
0 lượt xem
Huyết Dụ Sát Nhân - Red to Kill (1994)
Xem phim
[Huyết Dụ Sát Nhân - Red to Kill (1994)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Huyết Dụ Sát Nhân - Red to Kill (1994) [/info] [nd] Huyết Dụ Sát Nhân - Red to Kill (1994) Một tên giết người tâm thần có vấn đề với màu đỏ và đặc biệt với phụ nữ. Khi gặp phụ nữ trong bộ đồ màu đỏ, hắn trở nên điên loạn và cực kì nguy hiểm.

Ngày nọ, hắn tấn công và hiếp dâm một cô gái bị thiểu năng trong trung tâm dành cho người khuyết tật. Chị Lạc đã đứng lên đấu tranh giành lại công bằng cho Minh, sẵn sàng trừ khử tên biến thái và chị Lạc đã thay trời hành đạo... [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/e4SCL4wblaBv/] [GP #2|https://vnupload.net/v/989164236932992.html?auto=false] [HX #3|https://short.ink/IZNO0gaps] [FE #4|https://suzihaza.com/v/53pwlidgne7kjxq]
Cập nhật 12/02/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem