Náo Loạn Phố Bronx - Rumble in the Bronx (1995)
0 lượt xem
Náo Loạn Phố Bronx - Rumble in the Bronx (1995)
Xem phim
[Náo Loạn Phố Bronx - Rumble in the Bronx (1995)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Náo Loạn Phố Bronx - Rumble in the Bronx (1995) [/info] [nd] Náo Loạn Phố Bronx - Rumble in the Bronx (1995) Thành Long vào vai một thanh niên từ Hồng Kông bay sang NewYork để tham dự một lễ cưới của chú anh ta.

Khi đến nơi, anh đã nhận ra sự nguy hiểm noi đây, một khu phố tên là Bronx. Thành Long trông coi một cửa hàng cho chú anh ta,cửa hàng đó chú của anh vừa sang lại cho một người giàu có, nhưng đó là tên buôn lậu khét tiếng trên giới tội phạm. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/yQ4kf9Ea1Z1n/] [HX #2|https://short.ink/i9JcBD2GX] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1cyIDDnR6A3bBS2Ej3W6pe44-48VeJ46D/preview]
Cập nhật 12/02/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem