Tiếng Thét 5 - Scream (2022)
0 lượt xem
Tiếng Thét 5 - Scream (2022)
Xem phim
[Tiếng Thét 5 - Scream (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Tiếng Thét 5 - Scream (2022) [/info] [nd] Tiếng Thét 5 - Scream (2022) 25 năm sau thời điểm xảy ra hàng loạt vụ giết người đẫm máu, từng làm kinh động thị trấn nhỏ Woodsboro, một tên sát nhân Ghostface mới xuất hiện, bắt đầu đi hãm hại những thiếu niên trẻ, khơi lại quá khứ đau thương nơi đây.
[/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/j6PNYLWPvIvo/] [GD #2|https://gdplayer.top/embed/?d1NqT1U4aUpJYTR4R1BhOTlhTVk2eS9JREFOVFIveCs0a1BPL0lwTVkvOWV3NHhtSjRNdXZRMVJET1lGcDl4cG9HSThGbmpROWVvMFRIM2ZyZUxoeEMxSHI2czBBSXZpVEhoSDBoUlVNSlVTSHR6RkphQ3hmS2UvL2Q5WTdLU3ljMXJhR3pVT2lVb2JqS3g3ZVNyOG9ZVHI3alcxOVJUNExjS0oyVTB5VVZUL3ZXTC83a1oyT1NQY2ZrOFhENXN2K1JXNStackd1M0lHeWJnd05vOGEwY2UvcFJ5dXN6ZzdYRDNEcEpvK2J1U09rdEhvRmRjWlNXZjZySDZaZnZJanhXc3E5ZllDUTQwb2NlYWJ5NTNQL2MvYjFkUDN3UVhQNFkrdjdlSEF3d0JQbHdGYmVFdlFOL3Z5QWtCcExBUjVZbllOUGRMUVhSMFI5YWduYk1ta3RBPT06OimTSljTFR813bdCg339Eag%3D] [FE #3|https://suzihaza.com/v/-4wzqspdy-02qq1] [GD #4|https://drive.google.com/file/d/1moebdBz1loMxkJ3yE4FSPxSfn0GaJJqI/preview]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem