Tarzan, Người Vượn - Tarzan, the Ape Man (1981)
0 lượt xem
Tarzan, Người Vượn - Tarzan, the Ape Man (1981)
Xem phim
[Tarzan, Người Vượn - Tarzan, the Ape Man (1981)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Tarzan, Người Vượn - Tarzan, the Ape Man (1981) [/info] [nd] Tarzan, Người Vượn - Tarzan, the Ape Man (1981) Trong một chuyến thám hiểm châu Phi với cha mình, Jane Parker gặp Tarzan, và cả hai bị cuốn hút vào nhau.
[/nd] [ZE #1|https://zembed.net/v/uhomJHMLVs.html?auto=false] [PS #2|https://chillx.top/v/8hxBjmIfhDXe/] [HX #3|https://short.ink/i9ry38cjj] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/3182614612606]
Cập nhật 16/02/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem