Long Hành Tứ Hải - The Master (1992)
0 lượt xem
Long Hành Tứ Hải - The Master (1992)
Xem phim
[Long Hành Tứ Hải - The Master (1992)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Long Hành Tứ Hải - The Master (1992) [/info] [nd] Long Hành Tứ Hải - The Master (1992) Nội dung xoay quanh việc quyết đấu của 3 thầy trò Jet Li, một học trò mà sư phụ của Jet Li đã dạy phản bội lại thầy, lập lên môn phái mới uy hiếp giới giang hồ.

Sau 1 chuyến đi sang Mỹ, Jet Li có cơ hội gặp lại sư phụ, anh thu nạp được một nhóm đồ đệ rồi cùng sư phụ đi quyết đấu với bọn phản đồ. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/wgq9tZqBPSWE/] [HX #2|https://short.ink/OqWTjCykx] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1TEmH6xpX7Z0huqWMuQMRXk7-Z_xNXlaa/preview] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/2366697114199]
Cập nhật 13/02/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem