Kẻ Hủy Diệt - The Terminator (1984)
0 lượt xem
Kẻ Hủy Diệt - The Terminator (1984)
Xem phim
[Kẻ Hủy Diệt - The Terminator (1984)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Kẻ Hủy Diệt - The Terminator (1984) [/info] [nd] Kẻ Hủy Diệt - The Terminator (1984) Năm 2029, những kẻ cai trị Trái Đất quyết định gửi về quá khứ một robot sát thủ mang tên The Terminator - Kẻ Hủy Diệt để thay đổi quá khứ.

Nhiệm vụ của tên robot này là giết chết Sarah Connor, người có vai trò quyết định trong cuộc kháng chiến của nhân loại sau này... [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/qRTvfaU7vecR/] [HX #2|https://short.ink/?v=9sYInWWzj] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1EqS9iLLBYDxKXC0RfDIpnCIylm2DALRb/preview] [VI #4|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1EqS9iLLBYDxKXC0RfDIpnCIylm2DALRb]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem