Cớm Thời Gian - Timecop (1994)
0 lượt xem
Cớm Thời Gian - Timecop (1994)
Xem phim
[Cớm Thời Gian - Timecop (1994)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Cớm Thời Gian - Timecop (1994) [/info] [nd] Cớm Thời Gian - Timecop (1994) Khi khả năng đi xuyên thời gian hoàn thiện, một loại mới của cơ quan thực thi pháp luật được hình thành. Nó được gọi là Ủy ban Thực thi Thời gian hoặc TEC. Một cảnh sát, Max Walker, được phân công vào nhóm. Vào ngày ông đã được lựa chọn, một số người đàn ông tấn công anh ta và giết vợ của mình.

Mười năm sau Max là đau buồn nhưng đã trở thành một đại lý tốt cho TEC. Ông theo dõi xuống một cựu đồng nghiệp đã đi vào quá khứ để kiếm tiền. Max mang đến cho anh lại quyết định hình phạt nhưng không phải sau khi nói với Max rằng Thượng nghị sĩ McComb, người đàn ông phụ trách của TEC, gửi cho ông. Max cũng có con mắt của mình trên McComb… [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/1DNnqJYAjyai/] [HX #2|https://short.ink/?v=hHj6l7Sei] [GD #3|https://drive.google.com/file/d/1FnCHTqjv3mZyasB6dUa71ydafWAxPclx/preview] [VI #4|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1FnCHTqjv3mZyasB6dUa71ydafWAxPclx]
Cập nhật 12/02/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem