Đại Thoại Tây Du: Duyên Khởi - Chinese Odyssey: The Beginning (2022)
0 lượt xem
Đại Thoại Tây Du: Duyên Khởi - Chinese Odyssey: The Beginning (2022)
Xem phim
[Đại Thoại Tây Du: Duyên Khởi - Chinese Odyssey: The Beginning (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đại Thoại Tây Du: Duyên Khởi - Chinese Odyssey: The Beginning (2022) [/info] [nd] Đại Thoại Tây Du: Duyên Khởi - Chinese Odyssey: The Beginning (2022) Phim kể về Tử Hà tiên tử là bấc đèn sắp cạn kiệt nơi Phật tọa. Để có thể tiếp tục duy trì sinh mệnh, cô phải hạ trần tìm được người thắp đèn là Tôn Ngộ Không. 500 năm trước, Tôn Ngộ Không bị Quan Âm trừng phạt vì để Ngưu Ma Vương ăn thịt Đường Tăng và đánh cắp Nguyệt Quang Bảo Hợp. 500 năm sau, hậu thân của Tôn Ngộ KhôngChí Tôn Bảo, con trai của chủ cửa hàng mì. Sau khi gặp Tử Hà tiên tử, Chí Tôn Bảo rơi vào lưới tình.

Anh cùng cô xuyên không 3 kiếp và trải qua vô số kiếp nạn để tìm cách thắp đèn cứu Tử Hà. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/R2rZAhtaaA6J/] [HX #2|https://short.ink/iPKQrAReo] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3252757006974]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem