Kết Cuộc Trong Máu - Finale in Blood (1993)
0 lượt xem
Kết Cuộc Trong Máu - Finale in Blood (1993)
Xem phim
[Kết Cuộc Trong Máu - Finale in Blood (1993)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Kết Cuộc Trong Máu - Finale in Blood (1993) [/info] [nd] Kết Cuộc Trong Máu - Finale in Blood (1993) Cheng là một người thích tìm kiếm sự chú ý, làm việc tại một đài phát thanh, thông báo giá thực phẩm.

Nhưng khi con đường của anh ấy giao với hồn ma của Fong Yan, việc kể về câu chuyện của cô ấy đã giúp Cheng trở thành người dẫn chương trình ngôi sao của loạt phim hàng đêm. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/e6Ok1jTLRgQ1/] [HX #2|https://short.ink/ei7ayy8nc] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/2790761761305]
Cập nhật 08/03/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem