Người Tình Của Phu Nhân Chatterley - Lady Chatterley's Lover (1981)
0 lượt xem
Người Tình Của Phu Nhân Chatterley - Lady Chatterley's Lover (1981)
Xem phim
[Người Tình Của Phu Nhân Chatterley - Lady Chatterley's Lover (1981)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Người Tình Của Phu Nhân Chatterley - Lady Chatterley's Lover (1981) [/info] [nd] Người Tình Của Phu Nhân Chatterley - Lady Chatterley's Lover (1981) Phim phỏng theo tiểu thuyết của D.H. Lawrence. Sau một thương tích chiến tranh làm cho người chồng bị bất lực. Phu nhân Chatterley bị giằng xé giữa tình yêu với chồng và những đòi hỏi thể xác của mình.

Với sự cho phép của chồng, nàng tìm kiếm những cách khác để lấp đầy chỗ trống... [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/3HpmjB8et8Ff/] [SP #2|https://ssplay.net/v/256054556618134.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3277379013246]
Thể loại
Cập nhật 26/03/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem