Sát Thủ Bông Tuyết - Lady Snowblood (1973)
0 lượt xem
Sát Thủ Bông Tuyết - Lady Snowblood (1973)
Xem phim
[Sát Thủ Bông Tuyết - Lady Snowblood (1973)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Sát Thủ Bông Tuyết - Lady Snowblood (1973) [/info] [nd] Sát Thủ Bông Tuyết - Lady Snowblood (1973) Phim lấy bối cảnh vào thời Minh Trị, phim kể về một gia đình bị bốn kẻ mất tính người hãm hại. Chúng giết chết người chồng và đứa con trai, hãm hiếp người vợ ba ngày ba đêm.

Người vợ giết chết được một tên nhưng bị bắt vào tù. [/nd] [PS #1|https://beastx.top/v/745pgvrRzIab/] [SP #2|https://ssplay.net/v/192039099832375.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3277550717566]
Cập nhật 28/03/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem