Kỵ Sĩ Mặt Trăng - Moon Knight (2022)
0 lượt xem
Kỵ Sĩ Mặt Trăng - Moon Knight (2022)
Xem phim
[Kỵ Sĩ Mặt Trăng - Moon Knight (2022)]
[stt/Tập 06 / 06 Vietsub+TM] [info] [+] Kỵ Sĩ Mặt Trăng - Moon Knight (2022) [/info] [nd] Bộ phim đánh dấu sự xuất hiện của Oscar Isaac trong "Vũ trụ điện ảnh Marvel" với vai Marc Spector, một cựu đặc nhiệm CIA đã trở thành lính đánh thuê.

Nhân vật này chết trong một nhiệm vụ tại Sudan nhưng được hồi sinh và trở thành người đại diện cho thần Mặt trăng Ai Cập Khonshu.[/nd] [br/PS Vietsub] [01|https://beastx.top/v/VEk0bZwouOTw/] [02|https://chillx.top/v/hmTAkrtX7BgP/] [03|https://beastx.top/v/cJRCfjkukC7D/] [04|https://chillx.top/v/uq86w1aLIYtO/] [05|https://chillx.top/v/DdkftIHutdTZ/] [06-End|https://chillx.top/v/3anJkJxJpywl/] [br/ZE Vietsub] [01|https://zembed.net/v/OHeVobudbA.html?auto=false] [02|https://zembed.net/v/yEnNXZjMMI.html?auto=false] [03|https://zembed.net/v/ebbFYEovvS.html?auto=false] [04|https://zembed.net/v/hqXSXWvXjM.html?auto=false] [05|https://zembed.net/v/BjkVNhHFWE.html?auto=false] [06-End|https://zembed.net/v/purnKOHtJT.html?auto=false] [br/SP Vietsub] [01|https://ssplay.net/v/129951499816444.html] [02|https://ssplay.net/v/670984138217237.html] [03|https://ssplay.net/v/807808441420396.html] [04|https://ssplay.net/v/244143350256813.html] [05|https://ssplay.net/v/937890172004699.html] [06-End|https://ssplay.net/v/250944712923632.html] [br/HX Thuyết Minh] [01|https://short.ink/aMxIpwbtz] [02|https://short.ink/HgIGW_0eo] [03|https://short.ink/uHAn9Czoh] [04|https://short.ink/1L0BG8UIl] [05|https://short.ink/CSOR-asfR] [06-End|https://short.ink/4mhcYXOsP]
Trạng thái [stt/Tập 06 / 06 Vietsub+TM]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem