Ám Ảnh Kinh Hoàng - The Conjuring (2013)
0 lượt xem
Ám Ảnh Kinh Hoàng - The Conjuring (2013)
Xem phim
[Ám Ảnh Kinh Hoàng - The Conjuring (2013)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Ám Ảnh Kinh Hoàng - The Conjuring (2013) [/info] [nd] Ám Ảnh Kinh Hoàng - The Conjuring (2013) EdLorraine Warren, là những nhà điều tra các hiện tượng siêu nhiên xảy ra trên nước Mỹ. Những báo cáo của họ còn truyền cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết Amityville Horror.

Trong phim hai vợ chồng Warren là những người điều tra các hiện tượng siêu nhiên, họ đến để hỗ trợ gia đình Perron (Ron LivingstonLili Taylor) đang trải qua các sự kiện ngày càng đáng lo ngại trong trang trại của họ ở Harrisville, Rhode Island vào năm 1971. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/SlnnEAV4fzr9/] [HX #2|https://short.ink/jDNwQBhpz]
Cập nhật 01/03/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem