Vệ Tư Lý Truyền Kỳ - The Legend of Wisely (1987)
0 lượt xem
Vệ Tư Lý Truyền Kỳ - The Legend of Wisely (1987)
Xem phim
[Vệ Tư Lý Truyền Kỳ - The Legend of Wisely (1987)]
[stt/HD Lồng Tiếng] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Vệ Tư Lý Truyền Kỳ - The Legend of Wisely (1987) [/info] [nd] Vệ Tư Lý Truyền Kỳ - The Legend of Wisely (1987) Bộ phim nói về chuyến phiêu lưu của Vệ Tư Lý. Wisely, một nhà văn nhà thám hiểu nổi tiếng bị bạn bè trêu khéo khi gài ông vào cuộc phiêu lưu tìm kiếm một bảo vật truyền thuyết huyền thoại: ngọc rồng, nghe đồn đang được cất giữ ở một tu viện xa xôi.
[/nd] [PS #1|https://beastx.top/v/Mar9dWpZYSDC/] [HX #2|https://short.ink/UDIMKYekl] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/1114513148584]
Cập nhật 29/03/2022
Trạng thái [stt/HD Lồng Tiếng] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem