Hải Tặc: Kho Báu Hoàng Gia Cuối Cùng - The Pirates: The Last Royal Treasure (2022)
0 lượt xem
Hải Tặc: Kho Báu Hoàng Gia Cuối Cùng - The Pirates: The Last Royal Treasure (2022)
Xem phim
[Hải Tặc: Kho Báu Hoàng Gia Cuối Cùng - The Pirates: The Last Royal Treasure (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Hải Tặc: Kho Báu Hoàng Gia Cuối Cùng - The Pirates: The Last Royal Treasure (2022) [/info] [nd] Hải Tặc: Kho Báu Hoàng Gia Cuối Cùng - The Pirates: The Last Royal Treasure (2022) Băng hải tặc thời Joseon chiến đấu với những vùng biển bão tố, manh mối khó hiểu và đối thủ là binh lính để tìm kiếm vàng của triều đình bị mất tích trên biển.
[/nd] [PS-Vietsub|https://chillx.top/v/qauMnBQuixPd/] [ZE-Vietsub|https://zembed.net/v/tqnCVLDxow.html?auto=false] [SB-Vietsub|https://viewsb.com/embed-3d5l2bbyetl5.html] [HX-TM|https://short.ink/zjNRmDjaE]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem