Phi Vụ Đen - Blacklight (2022)
0 lượt xem
Phi Vụ Đen - Blacklight (2022)
Xem phim
[Phi Vụ Đen - Blacklight (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Phi Vụ Đen - Blacklight (2022) [/info] [nd] Phi Vụ Đen - Blacklight (2022) Travis Block là một đặc vụ bóng tối của Chính phủ, người chuyên loại bỏ các đặc vụ có vỏ bọc bị lộ.

Sau đó, anh ta phải khám phá ra một âm mưu chết người trong hàng ngũ của chính mình, những người đạt đến các cấp cao nhất của quyền lực. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/gHlkUJa97vra/] [SP #2|https://ssplay.net/v/741500440984964.html] [VI #3|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1iUOUh01TBSIzRIDwDyl6lhYFfhiXNLjk]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem