Đường Bá Hổ điểm Thu Hương - Flirting Scholar (1993)
0 lượt xem
Đường Bá Hổ điểm Thu Hương - Flirting Scholar (1993)
Xem phim
[Đường Bá Hổ điểm Thu Hương - Flirting Scholar (1993)]
[stt/HD Lồng Tiếng] [sc/6.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đường Bá Hổ điểm Thu Hương - Flirting Scholar (1993) [/info] [nd] Đường Bá Hổ điểm Thu Hương - Flirting Scholar (1993) Đây là một trong những bộ phim hài hay nhất của Châu Tinh Trì. Châu Tinh Trì vào vai Đường Bá Hổ, một anh chàng đào hoa và mê thơ, sống buồn chán với 8 bà vợ của mình.

Cho đến một ngày kia, anh tìm được tình yêu đích thực của mình là Thu Hương nhưng gia đình hai bên không hợp nhau. Liệu Bá HổThu Hương có đến được với nhau chăng? [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/KgwTYVm0ZEJf/] [SP #2|https://ssplay.net/v/777421118484603.html] [VI #3|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1usBPhLswB33TCksraB0pybkC0be8uurb] [HX #4|https://short.ink/dbtlG9bVB] [OK #5|https://ok.ru/videoembed/3318038465150]
Cập nhật 14/04/2022
Trạng thái [stt/HD Lồng Tiếng] [sc/6.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem