Truy Tìm Tượng Phật - Ong Bak: Muay Thai Warrior (2003)
0 lượt xem
Truy Tìm Tượng Phật - Ong Bak: Muay Thai Warrior (2003)
Xem phim
[Truy Tìm Tượng Phật - Ong Bak: Muay Thai Warrior (2003)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Truy Tìm Tượng Phật - Ong Bak: Muay Thai Warrior (2003) [/info] [nd] Truy Tìm Tượng Phật - Ong Bak: Muay Thai Warrior (2003) Ting, một chàng trai tỉnh lẻ, tình nguyện lên thành phố tìm lại đầu pho tượng phật thiêng liêng bị đám tội phạm cướp đi.

Sự giúp đỡ (vô dụng) của gã đồng hương đẩy Ting vào những cuộc đấu bất hợp pháp. Với bản tính chất phác, Ting lao vào những cuộc đấu hòng tìm lại hành trang đã mất cùng mong mỏi tìm lại được cổ vật thiêng mà cả làng đang ngóng chờ. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/iC8QV1kGNoak/] [OK #2|https://ok.ru/videoembed/3331063548542]
Cập nhật 21/04/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem