Sát Thủ Câm - Sweet Karma (2009)
0 lượt xem
Sát Thủ Câm - Sweet Karma (2009)
Xem phim
[Sát Thủ Câm - Sweet Karma (2009)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Sát Thủ Câm - Sweet Karma (2009) [/info] [nd] Sát Thủ Câm - Sweet Karma (2009) Phim nói về câu chuyện về một cô gái câm người Nga tham gia vào thế giới ngầm buôn bán tình dục tại Toronto để tìm cách trả thù cho cái chết của người em gái
[/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/BC3R5RrndLhH/] [HX #2|https://short.ink/FzbOFcVYt] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3499416816307]
Thể loại
Cập nhật 09/04/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem