Kẻ Hủy Diệt 5: Thời Đại Genisys - Terminator Genisys (2015)
0 lượt xem
Kẻ Hủy Diệt 5: Thời Đại Genisys - Terminator Genisys (2015)
Xem phim
[Kẻ Hủy Diệt 5: Thời Đại Genisys - Terminator Genisys (2015)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Kẻ Hủy Diệt 5: Thời Đại Genisys - Terminator Genisys (2015) [/info] [nd] Kẻ Hủy Diệt 5: Thời Đại Genisys - Terminator Genisys (2015) Phim nói về John Connor là người lãnh đạo loài người đứng lên đấu tranh như đã biết từ những phần trước mang trong mình "Sứ mệnh cứu rỗi loài người John Connor".

Một âm mưu mới của SkyNet đáng sợ và nguy hiểm hơn, anh phải làm gì để bảo vệ chính bản thân mình trước sự ám sát của những Kẻ hủy diệt ở quá khứ lẫn tương lai và kết cục có thể thay đổi chiến tranh mãi mãi. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/3da2YH6LZzrU/] [SP #2|https://ssplay.net/v/663156446483400.html] [HX #3|https://short.ink/?v=1Wyl0n4fX] [ZE #4|https://zembed.net/v/hlitgfnGmp.html?auto=false]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem