Người Ruồi 2 - The Fly II (1989)
0 lượt xem
Người Ruồi 2 - The Fly II (1989)
Xem phim
[Người Ruồi 2 - The Fly II (1989)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Người Ruồi 2 - The Fly II (1989) [/info] [nd] Người Ruồi 2 - The Fly II (1989) Phần 2 của The Fly khai thác về người con trai Martin của Người Ruồi đời đầu Seth Brundle.

Anh bị các nhà nghiên cứu sinh vật Seth, Bartok theo dõi và bóc lột cuộc sống từ khi còn bé. Martin không biết rằng, gen ruồi được thừa hưởng từ người cha đã khuất của anh bắt đầu thức tỉnh và khiến cậu dần… [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/lieVFqNpLXNL/] [SP #2|https://ssplay.net/v/299450657433933.html] [VI #3|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1Xlqx02FfVtoBPAeq61RE4UChKZdnTorh] [ZE #4|https://zembed.net/v/xBFDEBLAsT.html?auto=false] [OK #5|https://ok.ru/videoembed/399419509414]
Thể loại
Cập nhật 29/04/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem