Chiếc Trống Thiếc - The Tin Drum (1979)
0 lượt xem
Chiếc Trống Thiếc - The Tin Drum (1979)
Xem phim
[Chiếc Trống Thiếc - The Tin Drum (1979)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Chiếc Trống Thiếc - The Tin Drum (1979) [/info] [nd] Chiếc Trống Thiếc - The Tin Drum (1979) Oskar sinh ra ở Đức năm 1924 với một trí tuệ tiên tiến.

Bị đẩy lùi bởi thói đạo đức giả của người lớn và trách nhiệm của xã hội, anh ta từ chối già đi sau sinh nhật lần thứ ba của mình. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/bukpGYzKETw7/] [SP #2|https://ssplay.net/v/480597938100496.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3354551257726]
Cập nhật 30/04/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem