Thế Giới Ngầm Tokyo - Tokyo Vice (2022)
0 lượt xem
Thế Giới Ngầm Tokyo - Tokyo Vice (2022)
Xem phim
[Thế Giới Ngầm Tokyo - Tokyo Vice (2022)]
[stt/Tập 08 / 08 Vietsub] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thế Giới Ngầm Tokyo - Tokyo Vice (2022) [/info] [nd] Thế Giới Ngầm Tokyo - Tokyo Vice (2022) Là người Mỹ đầu tiên được tuyển vào làm tại tòa báo Meicho Shimbun, Jake Adelstein được giao viết bài về hai vụ việc ban đầu có vẻ chẳng hề liên quan đến nhau, nhưng mau chóng khiến anh phải đặt cược cả sự nghiệp và tính mạng khi gắn kết các manh mối.
[/nd] [br/SV PS] [01|https://chillx.top/v/a1vVmabyJRVE/] [02|https://chillx.top/v/d14wtMiaXbad/] [03|https://chillx.top/v/lOo4CtJC5Zbz/] [04|https://chillx.top/v/Nv5jzUFX4lgy/] [05|https://chillx.top/v/iyRqAmXv2wwq/] [06|https://chillx.top/v/akxoY8QmV0pX/] [07|https://chillx.top/v/jLtCPiKG6q8J/] [08-End|https://chillx.top/v/SE1JIiQDJET5/] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/327949307031101.html] [02|https://ssplay.net/v/511860633475912.html] [03|https://ssplay.net/v/382357963257365.html] [04|https://ssplay.net/v/973267681068844.html] [05|https://ssplay.net/v/540376868512895.html] [06|https://ssplay.net/v/999625819838709.html] [07|https://ssplay.net/v/447991150534815.html] [08-End|https://ssplay.net/v/333246681839227.html] [br/SV ZE] [01|https://zembed.net/v/SxPIciNLKS.html?auto=false] [02|https://zembed.net/v/BAbtVNgJms.html?auto=false] [03|https://zembed.net/v/ErrfRxdTtO.html?auto=false] [04|https://zembed.net/v/XLarsgoIKd.html?auto=false] [05|https://zembed.net/v/IqImPQWHQI.html?auto=false] [06|https://zembed.net/v/NUceSSTPIu.html?auto=false] [07|https://zembed.net/v/yjcBieTlFP.html?auto=false] [08-End|https://zembed.net/v/CYRyklMWgC.html?auto=false] [br/SV HX] [01|https://short.ink/F7XZ9UK7x] [02|https://short.ink/xFzDuNW8S] [03|https://short.ink/OXbrXHeaU] [04|https://short.ink/S4ofDmCuh] [05|https://short.ink/0NA5sL_wH] [06|https://short.ink/6sSKXQQwf] [07|https://short.ink/vOPawCjrY] [08-End|https://short.ink/Jj0r-UM8G]
Cập nhật 09/04/2022
Trạng thái [stt/Tập 08 / 08 Vietsub] [sc/6.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem