Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi - King of Beggars (1992)
0 lượt xem
Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi - King of Beggars (1992)
Xem phim
[Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi - King of Beggars (1992)]
[stt/HD Lồng Tiếng] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi - King of Beggars (1992) [/info] [nd] Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi - King of Beggars (1992) Châu Tinh Trì trong vai một sĩ tử lên kinh ứng thí nhưng bị bắt vì gian lận trong thi cử, anh và cha anh đã phải lạy lục van xin để bảo toàn tính mạng.

Nhưng lúc này anh lại bị kẻ thù hãm hại, chặt đứt gân tay, may mắn thay được một người lạ, cũng là người từng được anh cứu trước đây giúp đỡ trở thành vua ăn mày và cũng chính là người có thể cứu được vận mệnh của đất nước. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/77SE3poru4Zi/] [OK #2|https://ok.ru/videoembed/3366949554814] [HX #3|https://short.ink/sliltJ1UZ]
Cập nhật 03/05/2022
Trạng thái [stt/HD Lồng Tiếng] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem