Cảnh Sát Người Máy - RoboCop (1987)
0 lượt xem
Cảnh Sát Người Máy - RoboCop (1987)
Xem phim
[Cảnh Sát Người Máy - RoboCop (1987)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Cảnh Sát Người Máy - RoboCop (1987) [/info] [nd] Cảnh Sát Người Máy - RoboCop (1987) Thành phố Detroit phải chịu một mất mát to lớn khi cảnh sát trưởng tài ba Alex Murphy hy sinh trong lúc chiến đấu với trùm tội phạm Clarence Boddicker.

Thế nhưng, cái chết này lại mở màn cho một phát minh vĩ đại. Các nhà khoa học của tập đoàn OCP đã lắp ghép não bộ của Alex vào trong một người máy, tạo ra chàng cảnh sát người máy Robocop bọc thép với vũ khí trang bị tận răng. Từ đó, một tay Robocop đã dẹp yên các băng đảng tội phạm, gìn giữ sự yên bình cho cư dân trong thành phố. Và rồi, trận chiến đấu một mất một còn giữa RobocopClarence Boddicker cuối cùng cũng diễn ra. Lần này, dưới hình hài mới, liệu Robocop có rửa được mối hận năm xưa hay không? [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/ggVM4tgA1XE1/] [SP #2|https://ssplay.net/v/495613662732972.html] [ZE #3|https://zembed.net/v/ILkbebqlNs.html?auto=false]
Cập nhật 10/05/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem