Thủ Lĩnh Cuối Cùng - The Last Tycoon (2013)
0 lượt xem
Thủ Lĩnh Cuối Cùng - The Last Tycoon (2013)
Xem phim
[Thủ Lĩnh Cuối Cùng - The Last Tycoon (2013)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thủ Lĩnh Cuối Cùng - The Last Tycoon (2013) [/info] [nd] Thủ Lĩnh Cuối Cùng - The Last Tycoon (2013) Phim lấy bối cảnh ở Thượng Hài vào thời đại loạn lạc, các băng nhóm xã hội đen lộng hành, các thế lực yếu hơn bị hà hiếp.

Thời bấy giờ có chàng trai nghèo khổ, tới Thượng Hải lập nghiệp nhưng bị người ta chà đạp, từ đó anh quyết tâm trở thành đại ca, anh giết người phóng hỏa… và cuối cùng đạt được mục đích. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/o8KfGHo8CP1w/] [HX #2|https://short.ink/uxFcdouIO] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3387399473790]
Cập nhật 14/05/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem