Lời Thì Thầm Của Trái Tim - Whisper of the Heart (1995)
0 lượt xem
Lời Thì Thầm Của Trái Tim - Whisper of the Heart (1995)
Xem phim
[Lời Thì Thầm Của Trái Tim - Whisper of the Heart (1995)]
[stt/HD Lồng Tiếng] [sc/6.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Lời Thì Thầm Của Trái Tim - Whisper of the Heart (1995) [/info] [nd] Lời Thì Thầm Của Trái Tim - Whisper of the Heart (1995) Phát hiện mọi cuốn sách cô mượn từ thư viện đều được mượn bởi cùng một người trước đó, nữ sinh Shizuku tìm cách gặp cậu bạn ấy và theo đuổi giấc mơ của mình.
[/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/iIQzvOGAdavF/] [SP #2|https://ssplay.net/v/419913567188713.html]
Cập nhật 25/05/2022
Trạng thái [stt/HD Lồng Tiếng] [sc/6.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem