Hoàn Hồn - Alchemy of Souls (2022)
0 lượt xem
Hoàn Hồn - Alchemy of Souls (2022)
Xem phim
[Hoàn Hồn - Alchemy of Souls (2022)]
[stt/Tập 20 / 20 Thuyết Minh] [info] [+] Hoàn Hồn - Alchemy of Souls (2022) [/info] [nd] Một phù thủy quyền năng trong cơ thể của một phụ nữ mù tình cờ gặp người đàn ông xuất thân từ gia đình danh giá, cũng là người muốn cô giúp thay đổi số phận của mình. Jang Wook tình cờ gặp Deok Yi. Cô ấy là một chiến binh ưu tú, nhưng linh hồn của cô ấy lại bị mắc kẹt trong một cơ thể yếu ớt . Cô trở thành người hầu của Jang Wook, nhưng cô cũng bí mật dạy anh cách chiến đấu.

Seo Yool xuất thân từ gia đình Seo quý tộc. Anh ta có vẻ ngoài hoàn hảo với ngoại hình đẹp, trí thông minh và kỹ năng võ thuật cao cường. Go Won là thái tử của Daeho. Anh ấy hy vọng sẽ trở thành một vị vua hào phóng.[/nd] [br/SV PS] [01|https://chillx.top/v/LYfvMwNZuJmt/] [02|https://chillx.top/v/z91431AobnLO/] [03|https://chillx.top/v/fiUWTbyDe4jS/] [04|https://chillx.top/v/Dlgft04JICaj/] [05|https://chillx.top/v/N3K9yat79LWJ/] [06|https://chillx.top/v/Crg6a7xwhm0b/] [07|https://chillx.top/v/NDnbtdfTqZBM/] [08|https://chillx.top/v/BXxwY8xXz9y7/] [09|https://chillx.top/v/GTVw7aDMRpI7/] [10|https://chillx.top/v/kkwFNYFbPLEc/] [11|https://chillx.top/v/HToP4AwWcbKo/] [12|https://chillx.top/v/QPaDkVNb05FP/] [13|https://chillx.top/v/fh3bQqMcFTxa/] [14|https://chillx.top/v/7qYUptiF7ed4/] [15|https://chillx.top/v/ZSYMLDFzv1Pq/] [16|https://chillx.top/v/yWvEgzCFOHHA/] [17|https://chillx.top/v/2i5UAjJBbunq/] [18|https://chillx.top/v/wl8PaSnCVIyg/] [19|https://chillx.top/v/rUHSEoI4EA49/] [20-End|https://chillx.top/v/cEXjbwpp4x0E/] [br/SV ZE] [01|https://zembed.net/v/FSEFYTiyJq.html?auto=false] [02|https://zembed.net/v/WgldOYtcSF.html?auto=false] [03|https://zembed.net/v/ybfQzuVmco.html?auto=false] [04|https://zembed.net/v/EgnRsYICxy.html?auto=false] [05|https://zembed.net/v/NTzanixiOn.html?auto=false] [06|https://zembed.net/v/KuZDdEppjv.html?auto=false] [07|https://zembed.net/v/tfQdFcFXrg.html?auto=false] [08|https://zembed.net/v/GySRRuATjT.html?auto=false] [09|https://zembed.net/v/ATPoFknXym.html?auto=false] [10|https://zembed.net/v/zlvSeotJyn.html?auto=false] [11|https://zembed.net/v/lTESffvcgo.html?auto=false] [12|https://zembed.net/v/BpEdEPuHZE.html?auto=false] [13|https://zembed.net/v/uCDgLUKDbo.html?auto=false] [14|https://zembed.net/v/oZDuCqTyMV.html?auto=false] [15|https://zembed.net/v/SWRFzyCdIR.html?auto=false] [16|https://zembed.net/v/rPGjRSkGdf.html?auto=false] [17|https://zembed.net/v/oquMgjVOwF.html?auto=false] [18|https://zembed.net/v/qLuXmLiyPX.html?auto=false] [19|https://zembed.net/v/gjDaXhBnIs.html?auto=false] [20-End|https://zembed.net/v/TlISWKIdIc.html?auto=false] [br/SV VI] [01|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1fklmzm9A-2MBiLh02zeG4mY0n96251ps] [02|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1vE-ne4ILAZfF4ECp0HlpV65DKDitY7W6] [03|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1uzAMHBjvRa8g1DGuaHSD4dbUO6sv1HsG] [04|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1ziorDpiPxvx9z2zdyazDx7CBVeEstL5D] [05|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1ecXnZaHm9WVwd2ZbFBocpk1kA1A7wSBG] [06|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1e2xK4xUFzNlBOoj_zmTnFdJ4VTRRqtKZ] [07|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1i2DyO2jheOLpKdlE5gU-XrnF2lCmCg2P] [08|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1EJ3dJdF1ZOElUNsU4MuEkixqXevFr9dr] [09|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1sO0sYyzXU6x4FTqUKIQihEZxpkZi_Eni] [10|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1b57WQ8NMmpHrwr3ow1auR-HDOTTiHkl4] [11|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1xtbuO_j8yhilooSqNWG9ifLMT6tjQIYb] [12|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1V4Xuwl9E8ucV0jtyRCw65oLFod8PJqu6] [13|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1LWkyBWHuFEr1nMia-o_Wcj2zJGcfjeQD] [14|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1yTKRq-60J6NUapObHZLWdNj-Jz4uNXnM] [15|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1ut6Tu4ES0g12UKkhN-ujqccdAKZoIwLy] [16|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1OZ7RxHxe6Q_iu5wXDdT93ggeD-xOnOGB] [17|https://www.recentstatus.com/gd/?id=19rPumoRaDz7c_IPVQ_myLUV2QMNW5Qv5] [18|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1HyOnWO5jkbOfJW6tLwL9ATm6Nxey33S0] [19|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1ot0EsEhrFi-e1W3k4z26o3pmCid3j2XE] [20|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1XF3tTsyVTRmKEIncWcr9TmIcLywkzdtj]
Trạng thái [stt/Tập 20 / 20 Thuyết Minh]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem