Thứ 6 Ngày 13 Phần 5 - Friday the 13th: A New Beginning (1985)
0 lượt xem
Thứ 6 Ngày 13 Phần 5 - Friday the 13th: A New Beginning (1985)
Xem phim
[Thứ 6 Ngày 13 Phần 5 - Friday the 13th: A New Beginning (1985)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thứ 6 Ngày 13 Phần 5 - Friday the 13th: A New Beginning (1985) [/info] [nd] Thứ 6 Ngày 13 Phần 5 - Friday the 13th: A New Beginning (1985) Phim được lấy bối cảnh 5 năm sau khi Tommy Jarrvis tiêu diệt được Jason.

Tommy trở thành nghi can chính khi vụ tàn sát tiếp tục diễn ra tại khu vực ngay gần ngôi nhà anh sống... [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/776474690271748.html?auto=false] [ZE #2|https://zembed.net/v/XthBpTjHMU.html?auto=false] [GP #3|https://vnupload.net/v/820117456631528.html?auto=false]
Thể loại
Cập nhật 17/06/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem