Cuộc Chiến Tên Lửa - Interceptor (2022)
0 lượt xem
Cuộc Chiến Tên Lửa - Interceptor (2022)
Xem phim
[Cuộc Chiến Tên Lửa - Interceptor (2022)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Cuộc Chiến Tên Lửa - Interceptor (2022) [/info] [nd] Cuộc Chiến Tên Lửa - Interceptor (2022) Phim được phát hành trên toàn cầu trên nền tảng phát trực tuyến Netflix vào ngày 3 tháng 6 năm 2022. Kế hoạch phát hành bộ phim tại rạp ở Úc vào năm 2021 đã được công bố, nhưng đã thất bại. Thay vào đó, bộ phim Interceptor đã có một buổi phát hành rạp ngắn tại Úc vào ngày 26 tháng 5 năm 2022, một tuần trước khi phát hành trên Netflix trên toàn thế giới.

Cuộc Chiến Tên Lửa kể về Một đội trưởng quân đội buộc phải sử dụng nhiều năm đào tạo chiến thuật và chuyên môn quân sự của mình khi một cuộc tấn công phối hợp đồng thời đe dọa trạm đánh chặn tên lửa từ xa mà cô ấy đang chỉ huy. [/nd] [SP-TM|https://ssplay.net/v/139596843885050.html?auto=false] [SP-Vietsub|https://ssplay.net/v/870043943325678.html?auto=false] [ZE-TM|https://zembed.net/v/JgAGwUZygD.html?auto=false] [GP-Vietsub|https://vnupload.net/v/555205338944991.html?auto=false]
Cập nhật 04/06/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem